top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.VERKOPER:

The Artist, handelsnaam van Le Bateau bvba heeft haar maatschappelijke zetel te Koningsstraat 75, bus 202 te 8400 Oostende en is ingeschreven in het KBO register onder het nummer  0878.140.802. Het uitbatingsadres bevindt zich in 9030 Gent, Wijmenstraat 21M.

2.TOEPASSING:

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

3.VERZENDING:

Alle bestellingen worden verzonden in 1-2 werkdagen. Orders worden niet verzonden of afgeleverd in het weekend op  feestdagen. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in uitvoering /verzending of voor een niet-uitvoerging van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Deze gebeurtenissen kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper. In geval wij de levering niet kunnen uitvoeren worden de betaalde sommen terugbetaald aan de koper zonder intrest of enige andere vorm van vergoeding. Onze prijzen vermeld op de website omvatten niet de leveringskost. Deze kost wordt afzonderlijk in het bestelproces vermeld. Foutief opgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Eventuele extra kosten hierdoor zijn ten laste van de koper. 

4.RETOURNEREN:

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die onder het toepassingsgebied van de wet van 06/04/2010 geeft de consument het recht om zonder boete en opgave van redenen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op levering af te zien van zijn aankoop. Het artikel moet ongebruikt en in de originele verpakking zijn. Je retourzending bevat een aankoopbewijs. stuur ons een e-mail (welcome@theartist.be) met uw vraag. U ontvangt meer informatie om uw aankoop geheel of gedeeltelijk terug te zenden. Retour onder rembours wordt niet aanvaard.

5.TERUGBETALING:

Na ontvangst van uw pakket zullen we het inspecteren en u informeren over de status van uw terugbetaling. Als uw retourzending wordt geaccepteerd, ontvangt U het aankoopbedrag (met uitzondering van de betaalde verzendkosten op uw bestelling) op uw bankrekening binnen de 30 dagen nadat U werd ingelicht dat uw retour werd geaccepteerd.

6.BETALING:

Wij aanvaarden volgende veilige online betaalmethoden: Bancontact, paypal, payconicq en overschrijvingen. Bij online bestelling is betaling op voorhand een vereiste voor verzending van de goederen.

7.OVERMACHT:
Elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert is overmacht. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. Ofwel schorten wij onze verplichtingen op voor de duur van de overmacht, of we ontbinden de overeenkomst. Onder overmacht valt onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere derden, ...

 

8.WAARBORG / KLACHTEN:

Wij garanderen U dat onze goederen voldoen aan de geldende wetgeving op het moment van uw bestelling. De geleverde / ontvangen goederen zijn conform aan jouw bestelling.
U dient binnen de 24u na ontvangst van de goederen The Artist op de hoogte te brengen per mail op welcome@theartist.be mochten de producten niet voldoen aan hetgeen besteld is of bij beschadiging zodat The Artist.be zijn rechten kan vrijwaren tegenover de verzender. Uw melding dient steeds vergezeld te zijn van bewijsmateriaal. Wij zijn geen fabrikant en verdelen enkel het product via onze webshop.

 

 

9.PERSOONSGEGEVENS:

THE ARTIST hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site vrij toegankelijk is zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te vullen. Op het moment van bestelling of inschrijving op onze nieuwsbrieven geeft U The Artist de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden van verwerking van de bestelling, administratie, klantenbestand, marketing en reclame. U kunt zich op elk moment uitschrijven door een verzoek te sturen naar welcome@theartist.be. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens. Hiervoor ontvangen wij van u een gedateerde en ondertekende aanvraag inclusief kopie van uw identiteitskaart. Indien van toepassing kunt u wijzigingen in  uw gegevens doorgeven via mail. Voor meer informatie kan U terecht bij he openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

 

10.COOKIES:

Onze website maakt gebruik van cookies. Tijdens uw bezoek aan onze site worden kleine bestanden op de harde schijf van uw pc geplaatst. Een cookie is een tekstbericht dat door de server van een website in de browser van uw pc of mobiel apparaat geplaatst wordt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Via de instellingen van uw browser kan U cookies niet accepteren, een waarschuwing ontvangen als er cookies geïnstalleerd worden of cookies na uw bezoek van uw harde schijf worden gewist. Door deze instellingen kan het mogelijks voorkomen dat bepaalde elementen niet correct verschijnen op onze website. Door gebruik van onze website, gaat U akkoord met onze cookies.

 

 

11.INTELLECTUELE EIGENDOM:

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 

 

12.TOEPASSELIJK RECHT:

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

bottom of page