top of page

PRIVACY

Wij hechten belang aan uw privacy.

De meeste informatie op deze site is vrij toegankelijk zonder dat U persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Op het moment van bestelling of inschrijving op onze nieuwsbrief geeft U ons de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden van verwerking bestelling, administratie, klantenbestand, marketing en reclame.

U kunt zich op elk moment uitschrijven door een verzoek te sturen naar welcome@theartist.be.

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens. Hiervoor ontvangen wij van U een gedateerde en ondertekende aanvraag inclusief kopie van uw identiteitskaart.

Indien van toepassing kan U wijzigingen in uw gegevens doorgeven via mail naar welcome@theartist.be

Voor mee informatie kan U terecht bij het openbaar register bijgehouden voor de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

bottom of page